..:  Benny Trapp  :..
Benny Trapp  Fotografie
Navigation: Home / Amphibien Europas / Schwanzlurche (Urodela) / Echte Salamander & Molche (Salamandridae) / Triturus macedonicus /

Makedonischer Kammmolch / Macedonian crested newt (Triturus macedonicus) Pindos, Griechenland

Makedonischer Kammmolch / Macedonian crested newt (Triturus macedonicus) Pindos, Griechenland

Makedonischer Kammmolch Landtracht / Macedonian Crested Newt (Triturus macedonicus) Montenegro